kustlijn coast line

En zo lossen we dat op, het tekort aan woningen. WWW.mikewekhoven.nl/meningen

Laat me weten waar ik mis zit. mike@mikewerkhoven.nl

 

Allereerst is er geld nodig, vervolgens grond en dan bouwers. De bewoners, huurders en toekomstige kopers staan nu in rijen te wachten en te wachten..

 

Geld komt van de nu rijke pensioenfondsen, 75 miljard zou een half miljoen huizen opleveren. De pensioenfondsen vangen een vaste rente op hun investering via huren en na dertig jaar ontvangt deze pensioenfondsen meer terug dan dat ze in eerste instantie hadden geïnvesteerd, want huizenprijzen stijgen en stijgen. Zeker als je de bouw slim, creatief esthetisch en financieel gecontroleerd inzet, daarmee zijn de pensioenen van de toekomst ook gegarandeerd, probleemoplossend, sociaal solidair en een goede belegging dus. Hoe werkt dat?

 

Stel dat de bouw van het gemiddelde woonhuis 150 duizend euro kost. De huizen variëren van 3 tot 6 kamerwoningen: appartementen, rijtjeshuizen en 2 onder een kap woningen. Appartement gebouwen niet meer dan 3 woonlagen. Daken worden energie verschaffers, zonnepanelen.

De gemiddelde 150 duizend € is heel goed haalbaar, zeker als je alle grondspeculatie per wet verbied en wettelijk reguleert, hier komt dus een sociaal en betrokken overheid bij kijken. VVD en D66, bedenk, dat een beter gesitueerde bevolking gelukkiger is en de samenleving prettiger maakt, en er meer geld in de dagelijkse reële economie rondgaat, betekend meer belasting en Goed voor het MKB.

Som 1.  150 duizend € x 5 honderdduizend woningen  =  75 miljard €

Som 2.   5% rente per jaar van 75 miljard =  3,75 miljard huurgelden. (Start, huren groeien in de loop der jaren, inflatie correctie. Rente percentage zal dus groeien in de loop der jaren.)

Som 3.   3,75 miljard gedeeld door 500 duizend huishoudens = 7500 euro huur p/j, is 625 € p/m. Hier bij rekening houdend dat er duurdere woningen en goedkopere woningen zijn.

 

De woningen zouden na 30 jaar in de verkoop kunnen gaan waar tussenhandel zou moeten worden uitgesloten (sorry VVD), daarmee zouden de huurhuizen koophuizen worden. Kopers zouden dan voor een redelijk bedrag het huis kunnen kopen, met vinger in de lucht gemiddeld 300 duizend € .

Het gebeurt natuurlijk niet dat alle huizen worden verkocht, maar stel als alle woningen verkocht zouden worden, krijg je;

Som 4.  500 duizend woningen x 300 duizend €  =  150 miljard € .

Daarmee zouden de deelnemende pensioenfondsen hun oorspronkelijke investering in 1 klap verdubbelen en ze ontvingen al 30 jaar huur, die netjes 1 juli elk jaar inflatie gecorrigeerd is geworden.

Zelfs als deze correctie niet plaats zou vinden dan wordt er nog;

Som 5. 30 jaarx 12 maanden x 650 € huur+ 234 duizend €  per huis betaald. Dat is meer dan anderhalf keer de bouwwaarden. Als niet alle huizen worden verkocht is dat ook gunstig, er blijven dan betaalbare huurwoningen op de markt en de pensioenfondsen blijven huur ontvangen.

 

Dit alles zou de woonproblematiek in Nederland voor een belangrijk deel oplossen, de pensioenfondsen een gegarandeerd percentage opleveren  waarmee misschien de pensioenindexering weer hersteld zou kunnen worden, jippie!  J.

Ook wordt er in de toekomst het pensioen voor de huidige pensioenbetaler gegarandeerd met deze gunstige, ethische en stabiele belegging.

Doordat er weer ruimte komt op de huurmarkt van betaalbare en goede woningen neemt de koopdruk af, zullen huizenprijzen voor langere tijd stabiliseren.

Doorstroom op de huurmarkt krijgt een natuurlijker verloop en is de huidige toch al niet werkende overheidsmanipulatie, extra strafhuurverhogingen van Stef Blok en Kajsa Ollongren niet nodig. Ook de exorbitante huurprijzen van huidige woningen zullen normaliseren door het concurrerende aanbod.

Enige regulering zou mogelijk zijn door huur van de woning afhankelijk te laten zijn van netto inkomen van huurder, b.v. maximaal 33% van het netto inkomen. De huurhoogte zit dan meer bij de huurder dan de woning, zoals nu het geval is. Huurprijzen zakken nu niet als de huurder minder geld gaat verdienen.

Dus niet zo als nu wel praktijk is, als een huurder een woning verlaat, het pand niet meer beschikbaar is voor een huurder met lager inkomen. Het pand wordt dan stomweg naar de vrije sector gepromoveerd, met een nog hogere huur dan voorheen of het pand wordt verkocht. Door schaarste in de markt is dit de huidige praktijk. Zo verliezen we meer en meer betaalbare huurwoningen. Negen jaar VVD beleid, gaat je niet in de kouwe kleren zitten.

Het wordt tijd dat VVD en D66 iets terug gaan doen voor inwoners, mensen in Nederland.

En nogmaals, er komt ook weer meer geld beschikbaar om uit te geven aan slager, bakker, groenteboer en zo voort, meer geld voor de reële economie, btw belastingen. Dat is toch weer wel interessant VVD, toch?

 

Dan de bouwgrond. Als ik in de trein of auto zit en vanuit Utrecht richting Amsterdam, Zwolle, Nijmegen, Den Bosch of Den Haag rij, zie ik heel veel weiland, het groene hart. Het moet toch mogelijk zijn met slimme, energie neutrale bouw, park, groenvlaktes, gevarieerde woningen met tuingebied, bomen, vijvers, sloten, een mooie landschappelijke indeling woongebied te creëren. Misschien zouden er zelfs ook nog kleinschalige biologische boeren bedrijfjes tussen kunnen worden opgenomen, zien waar je vlees en groentes  vandaan komt, eerlijk, verhelderend en meer respectvol. Daaraan verbonden kleine coöperatieve supermarktjes, eerlijke prijzen en een gezond product.

De gemeenschap optimistisch, betrokken en inzichtelijk. Sociale variaties in woongemeenschap, intercultureel, leeftijd, welstand, woon en publieke/sport locaties.

De infrastructuur modern met informele ogende wegen meanderend door de wijken, pleintjes, stilte gebieden, autoluwe zones en plekken voor ontmoeting, wat mij betreft zelfs groene honden poepstroken met veel narcissen en krokussen J

Dit zou toch fantastisch zijn, iedereen betaalbaar, verantwoord en riant wonen, zie jij verliezers?

 

Tja en dan, wie gaat het bouwen, hoe controleer en beheers je de geldstromen, dieven en kapers op de kunst, vriendjespolitiek, achterklap, corruptie en winstbejag. Naast het probleem dat je genoeg vakkundige bouwers moet weten te vinden, zal je ook zorg moeten dragen voor mensen die het hele traject controleren, mensen met inzicht, betrouwbaar en integer. Dat is een klus waar ik niet direct een oplossing voor zie. Wel zie ik een kans voor veel jonge mensen, die denken dat ze niet in de Nederlandse maatschappij thuishoren voor welke reden dan ook, aan de slag te kunnen gaan. Hup LBO, MBO en HBO aan de slag, vakmensen hebben we nodig, goed inkomen en mooie carrière kansen. Huizen moeten niet alleen worden gebouwd maar ook worden onderhouden. Geen foute toekomst toch, nu even wel VVD, handen uit de mouwen.

 

Idealistisch artikeltje? Ja, klopt, maar onrealistisch? Laat het me weten hier op facebook of op mike@mikewerkhoven.nl

 

 

Kajsa Ollongren, een ramp voor het woonprobleem.

Zij vernietigt de status sociale en middenklasse huurwoningen door haar huurverhogingen. Armoede neemt toe ten gunste van staatskas en vastgoed speculanten. Toenemende schuldenproblematiek.

Dome Kajsa, pijnigt onze huishoudens.

Oké, een optimistische dan, "staatshuurwoningen", waarom niet?

Gemiddeld koophuis kost nu 239.500 euro, maar dat is de handelsprijs, volgens mij is de gemiddelde bouwprijs van een woning minder dan 200.000 euro .

Zeker als de staat bouwgrond claimt en grondspeculatie van gemeenten buitenspel zet.

Als de overheid staatshuurwoningen zou gaan bouwen, prettig gevarieerd á la Kattenburg Amersfoort. Bovendien energieneutraal , geen aardgas, veel zonnepanelendaken. Dit alles in de marges van de randstad. Deze woningen tegen sterk concurrerende huurprijs in de markt brengen, dit zou de waanzin in de huurwoningmarkt tot rust kunnen brengen, zelfs huurprijzenmarkt weer naar redelijk niveau brengen, bovendien nog wat aan het milieuprobleem doen, zal EU blij mee zijn.

Huurprijzen, voortdurend variabel, afhankelijk maken van het inkomen van de huurder, jaarlijks vastgesteld via belastingaanslag. B.v. kale woninghuur 20% van reële netto inkomen. Hiermee is de huurwaarde van het pand niet voortdurend stijgende en daarmee na een aantal jaren onbetaalbaar geworden, maar het inkomen van de huurder bepaald elk jaar de huurprijs opnieuw. Scheefwonen bestaat dan niet meer. Woekerhuren zijn van de baan, airb&b niet aan de orde, huizenhandelaren  buitenspel gezet.

Mooie mix maken van alleenstaande/gezinswoning, jong, oud en verschillende culturele achtergrond. Gemeenschap/culturele faciliteit enz. Dus even geleide i.p.v. vrije markt, om de komende decennia de pijnlijke waanzin uit de markt te halen.

Koopprijzen van woningen zouden mogelijk ook weer in alle redelijkheid stabiliseren en/of dalen, als er weer meer mensen gaan huren neemt de druk op de koopmarkt af.

De staat, iedereen dus,  zou goed rente vangen op geïnvesteerd geld via, betaalbare maar redelijke huren en verkoop na 30 jaar huurhuis.

Dus dit keer niet financiële instellingen redden, maar het volk zelf in directe zin dienen, zonder risico, de huren worden betaald. Over 30 jaar zouden deze panden voor een redelijke prijs  in de verkoop kunnen gaan. En de overheid toont eindelijk weer eens een sociaal gezicht.

Als Mark Rutte die 1,4 miljard vast hiervoor inzet zijn dat dus op zijn minst 7000 woningen per jaar en Mark via de huren vloeit er toch ook weer geld terug in je mandje, You can't beat that

 

 

Het achterwege blijven van serieuze loonstijgingen bedreigt de economische groei, waarschuwde het afgelopen jaar VVD-premier Rutte. Waarom worden onze pensioenen dan niet geïndexeerd en groeien onze vaste lasten zoals de (staatsterreur)huishuur, dit bedreigt namelijk onze economische groei, Mark Rutte.